Sale konferencyjne

W ofercie Bussines posiadamy dwie klimatyzowane profesjonalnie wyposażone sale konferencyjne. Stylowa architektura w poł±czeniu z nowoczesnym wyposażeniem i dostępem do Internetu tworz± dogodne warunki dla różnego rodzaju aranżacji.

Możliwe ustawienia

  • ustawienie szkolne
  • ustawienie kinowe
  • ustawienie U