Miejsca pamięci narodowej


Na skraju lasu, na stalowym słupie, zamocowana jest drewniana kapliczka na mogile powstańczej z 1863 r. Na rosnącym obok drzewie, umieszczono metalowy krzyżyk i biało-czerwoną chorągiewkę.

kapliczka_2.jpg


Aby dojść do kapliczki należy udać się od starej szkoły w Skrobaczowie - w kierunku płn. ok. 1,5 km drogą asfaltową, aż do skraju lasu (końcowy odcinek - droga gruntowa). Od ostatniego domu pod lasem - polną drogą, brzegiem lasu - w kier. wsch. ok. 600 m. Mogiła z kapliczką szafkową znajduje się w miejscu przecięcia z drogą gruntową, prowadzącą od pól w głąb lasu, na płn.

tekst i foto: stopnica.pl