Kościół w Stopnicy

Stopnica to miasto do której sentyment miał jeden z polskich władców Kazimierz Wielki. To właśnie z jego inicjatywy w Stopnicy powstał murowany gotycki kościół, szpital i zamek z kamienia. W 1362r. nadano Stopnicy przywilej, na mocy, którego uwolniono ją od wszelkich danin, podatków i ciężarów na okres 16 lat.

Kolejny obiekt będący świadkiem historii to gotycki kościół p.w. św. Piotra i Pawła, ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego 1362r. Był to jeden z kościołów pokutnych, które król wzniósł jako zadośćuczynienie za zabójstwo Marcina Baryczki. Świątynia została zniszczona podczas II wojny światowej. Zrekonstruowano ją w latach powojennych.

stopnica_zabytki_kosciol002.jpg

Na zworniku przęsła prezbiterium znajduje się rzeźba portretowa z wizerunkiem króla Kazimierza Wielkiego. Na zwornikach nawy umieszczone są herby ziem: krakowskiej, kaliskiej, sieradzkiej i dobrzyńskiej oraz szlacheckie herby: Poraj, Leliwa i Bogoria. W prezbiterium znajduje się gotyckie antepedium z XIV wieku. Na zwornikach w kaplicy św. Anny umieszczone są płaskorzeźbione herby, a pośród nich przedstawiający klucz herb miasta Stopnicy.  

Na przełomie XV i XVI w. do świątyni dobudowano późnogotycką kaplicę św. Anny. Została ona wzniesiona na planie prostokąta. Z 1645 r. pochodzi wczesnobarokowa kaplica p.w. Matki Boskiej Stopnickiej, nazywana także Hinkowska od nazwiska fundatora Adama Hinka. Jest ona nakryta eliptyczną kopułą z latarnią.

foto i tekst: stopnica.pl