Klasztor w Kątach Starych

Klasztor w Stopnicy - Kątach Starych szczyci się długą i ciekawą historią. Został on ufundowany już w 1633 r. dla Ojców Reformatów przez Krzysztofa i Zofię Ossolińskich dla nawracania innowierców, a zwłaszcza arian.

Obiekt został wzniesiony w stylu barokowym i nosił tytuł Świętych Marii Magdaleny i Franciszka z Asyżu. Przedstawiciele wielu rodów szlacheckich wspierali finansowo i rzeczowo klasztor, często znajdując w nim także miejsce swojego spoczynku. W czasie zaborów klasztor znajdował się najpierw na terenie zaboru austriackiego, a potem rosyjskiego. W okresie powstania listopadowego i styczniowego zakonnicy w kazaniach nawoływali młodzież do walki z zaborcą i pomagali powstańcom, za co w 1863 r. klasztor został przeznaczony na wymarcie. Jednak dzięki temu, że ostatni zakonnik zmarł w niepodległej Polsce w 1920 roku, wspólnocie udało się zachować ciągłość istnienia. Okres II wojny światowej przyniósł klasztorowi niepowetowane straty. W 1944 roku wycofujący się hitlerowcy wysadzili świątynię klasztorną w powietrze. Powojenne władze nie wydały zezwolenia na odbudowę kościoła klasztornego, więc ojcowie reformaci w 1965 roku zaadaptowali na potrzeby kościelne zachodnie skrzydło budynku.

stopnica_zabytki_klasztor001.JPG

Ojcowie Reformaci swoją działalność prowadzili aż do lat 70. XX wieku. W 1979 r. klasztor przeszedł na własność Zgromadzenia Księży Sercanów. For Przejęty od Ojców Reformatów klasztor był bardzo zniszczony i wymagał gruntownych remontów. Od wiosny 1980 r. przystąpiono więc do zasadniczych zmian i remontów klasztoru.  W 1981 roku zmieniono także patronów kościoła ze Świętej Marii Magdaleny i Świętego Franciszka z Asyżu na Świętego Antoniego Padewskiego. Podstawowe prace remontowe zostały zakończone w 1983 r.

Inauguracja pierwszego roku nowicjackiego miała miejsce 15 września 1983 roku. Rozpoczęło go 26 nowicjuszy. Magistrem nowicjatu w Stopnicy został ks. Antoni Ulaczyk. W 1985 r. ordynariusz kielecki bp Stanisław Szymecki erygowł z części parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Stopnicy nową parafię pw. św. Antoniego Padewskiego w Kątach Starych, powierzając duszpasterstwo Księżom Sercanom. Pierwszym proboszczem został ks. Józef Kusek.

W kolejnych latach przebudowano prezbiterium kościoła według projektu p. architekt Krystyny Juchnowicz z Krakowa, umieszczono stacje Drogi krzyżowej autorstwa p. Adam Suzina z Krakowa. Od 1991 r. rozpoczęto prace wykończeniowe w kaplicy nowicjackiej również według projektu p. Juchnowicz. Jesienią 2003 r. ukończono prace związane z budową nowej dzwonnicy.

Obecnie z dawnego kościoła ocalało jedynie arkadowe przejście z nawy do kaplicy św. Anny, z której pozostały fragmenty murów w przyziemiu. W latach 1971-2003 służyło ono jako dzwonnica.

tekst i foto: stopnica.pl